Halt aan de stortkosten!

 

Vind meer plaats voor productieruimte

Het volume aan verloren verpakkingsbanden welke in een grote (volle vrachtwagen) stortcontainer kan worden gestort, wordt met onze afvalbandvreter verkleind tot het volume van slechts 2 oude 210 liter olievaten.

Iedere keer als de containerdienst bij U op de werkplek een volle container weghaalt, wordt uw bedrijfwinst aangetast en dat wordt alleen nog erger omdat het recycleren van afval een zeer belangrijke kostenfactor zal worden in de toekomst van ons bedrijfsleven. Vroeger kreeg u nog iets voor het verloren staalband, vandaag bent U al lang blij dat ze het nog willen ophalen en zeer binnenkort zal U moeten betalen voor het weghalen van dat afval. Zo is het met papier en karton ook gegaan in de geschiedenis

Plastiek en staal zullen ongetwijfeld volgen onder druk van de milieuwetgeving. De stortkosten voor het wegbrengen van 3 stuks afvalcontainers met gemengd afval zijn soms even hoog als de kosten voor het aanschaffen van een afvalbandvreter. Deze investering behoeft dus geen enkele twijfel. Zij betaalt zichzelf terug in minder dan geen tijd en bovendien helpt u het milieu sparen en bewaren.

 

Kostprijs van industriegrond is al jaren een zeer belangrijke factor in de kostenstructuur van een bedrijfsbalans. De trend is niet van die aard dat grond goedkoper zal worden. Het is dus belangrijk dat iedere vierkante meter verhard terrein zo nuttig als mogelijk gebruikt wordt.

Onafhankelijk van de vraag hoe duur de bedrijfsgrond is, niemand kan deze kopen om alleen maar waardeloos afval op te slaan.

Weg met die grote bak en alle afval in een oud olievat. Ondertussen stapelt u op de vrijgekomen vierkante meters waardevol product.► Breng me naar de machines!