1. Halt aan de stortkosten

halt aan de stortkosten

Het volume aan verloren verpakkingsbanden welke in een grote (volle vrachtwagen) stortcontainer kan worden gestort, wordt met onze afvalbandvreter verkleind tot een volume van slechts 2 oude 210 liter olievaten.
Iedere keer als de containerdienst bij U op de werkplek een volle container weghaalt, wordt uw bedrijfswinst aangetast en dat wordt alleen nog erger omdat het recycleren van afval een zeer belangrijke kostenfactor zal worden in de toekomst van ons bedrijfsleven.

Vroeger kreeg u nog iets voor het verloren staalband, vandaag bent U al lang blij dat ze het nog willen ophalen en zeer binnenkort zal U moeten betalen voor het weghalen van dat afval. Zo is het met papier en karton ook gegaan in de geschiedenis.
Plastiek en staal zullen ongetwijfeld volgen onder druk van de milieuwetgeving.

De stortkosten voor het wegbrengen van 3 stuks afvalcontainers met gemengd afval zijn soms even hoog als de kosten voor het aanschaffen van een afvalbandvreter.

Deze investering behoeft dus geen enkele twijfel. Zij betaalt zichzelf terug in minder dan geen tijd en bovendien helpt u het milieu sparen en bewaren.

 


2. Meer plaats voor productieruimte

deze ruimte goede industriegrond

Kostprijs van industriegrond is al jaren een zeer belangrijke factor in de kostenstructuur van een bedrijfsbalans.
De trend is niet van die aard dat grond goedkoper zal worden. Het is dus belangrijk dat iedere vierkante meter verhard terrein zo nuttig mogelijk gebruikt wordt.

Onafhankelijk van de vraag hoe duur de bedrijfsgrond is, niemand kan deze kopen om alleen maar waardeloos afval op te slaan.

Weg met die grote bak en alle afval in een oud olievat. Ondertussen stapelt u op de vrijgekomen vierkante meters waardevol product.


3. Kwaliteitsverbetering door betere huishouding

 

hou uw bedrijf netjes

Een zuivere werkvloer is meestal een teken voor een goed lopend bedrijf. Dat is uw beste reclame wanneer u uw klant op bezoek heeft.

Nieuwe klanten zullen gemakkelijker met u zaken doen als ze zien dat het bedrijf proper, verzorgd en goed georganiseerd is.

Uw vorkheftruck staat niet meer stil omdat de chauffeur eerst nog eens de verpakkingsband moet opruimen en de banden van de truck rijden niet meer stuk op verloren liggende staalband.

Klein gereedschap raakt niet meer verloren onder een berg verpakkingsafval.


4. Reduceer het werkverzuim - betere veiligheid

halt aan verzekeringsdrama

Iedereen heeft belang bij een vermindering van de risico's op verwondig tijdens het werk. Met gezond verstand weten we allemaal dat minder hinder op de werkvloer meteen ook resulteert in minder ziekteverzuim wegens arbeidsongeval. Vooral staalband is een gevaarlijk ding om te laten rondslingeren op de werkplek.

Het staalband in een afvalcontainer stoppen is ook een werk met risico tot opdoen van verwondingen.

Onze afvalvreters hakken het verloren bandmateriaal netjes in stokjes van ongeveer 8 cm en die vallen onderaan uit in een oud olievat of in een ander recipiënt en dat is de meest veilige manier om van dat hinderlijke afval af te geraken.


5. Krijg geld voor uw afval

 

verander afval in winst

Handelaren in recuperatiemateriaal hebben meet interesse in afval welke niet vervuild is en klaar voor verwerking.
Vooral oud ijzer handelaren hebben de gewoonte om hun neus op te halen wanneer ze oude staalbanden die in een losse hoop liggen moeten komen ophalen.

Meestal bent u al lang blij wanneer u niets hoeft te betalen als de oud ijzer handelaar de hoop oude staalband komt ophalen.

Wanneer de banden echter in stukjes zijn gehakt en de oud ijzer handelaar moet alleen maar het vat oppikken ; dan gaat er een andere wereld open.
Heden is de marktprijs voor het oude ijzer lager dan ooit. Niettegenstaande dat, krijgt u op vandaag bijna het dubbele van wat u zou krijgen voor goed oud ijzer (dus nog niet eens de waardeloze hoop roestig afvalband).

Dat heeft alles te maken met het feit dat de gehakte staalband nu meteen kan worden verder verwerkt in de recyclageketen van metaal. Oud ijzer handelaren moeten nu zelf geen tijd meer verliezen met het bewerken van uw oude banden en daarvoor geven ze u een beetje geld als dank.